Pre kurz Prehľad KB (link) a Základy KB (link) nie sú potrebné žiadne vstupné podmienky. Pre nadstavbové kurzy Manažéra KB1 (link) a KB2 (link) a Audítora KB (link) sú podmienky uvedené v Schéme vzdelávania (link)