EÚ investuje 140 miliónov do nových výziev v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Bratislava/Bukurešť (27.6.2022) – Prostredníctvom Európskeho kompetenčného centra pre kybernetickú bezpečnosť (ECCC) a siete Národných koordinačných centier (NCC) plánuje Európska komisia (EK) rozdeliť  milióny  pre rozvoj kybernetickej bezpečnosti v inštitúciách a firmách po  celej Európe.

O detailoch finančných možností rokovali členovia Správnej rady ECCC na júnovom zasadnutí v Bukurešti.

Komunita v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa môže tešiť na nové výzvy v celkovej výške 140 mil EUR už na jeseň tohto roka. Program Digitálna Európa otvára ďalšie kolá výziev 29. septembra 2022,“ uviedol Ivan Makatura, generálny riaditeľ KCCKB.

Pripravované výzvy na podporu kybernetickej bezpečnosti sa týkajú nasledujúcich oblastí:

  • Odolnosť, koordinácia a tréningové centrá
  • Centrá bezpečnostných operácií (SOC) – Budovanie kapacít
  • Centrá bezpečnostných operácií (SOC) – Nasadenie a prevádzka pokročilých nástrojov a infraštruktúr
  • 5G infraštruktúra a technológie
  • Zavádzanie inovatívnych riešení kybernetickej bezpečnosti
  • Podpora implementácie smernice NIS a národných stratégií KB

Finančné príležitosti, ako aj podrobnosti jednotlivých výziev, o ktoré sa môžu organizácie uchádzať, sú k dispozícii na stránkach Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, ktoré plní úlohy slovenského NCC.

Na stránke kyberkomunita.sk sú zároveň k dispozícii aj postupy a kontakty, ktoré záujemcom pomôžu s praktickým zapojením do európskych projektov.

Zasadnutie správnej rady ECCC v Bukurešti

Správna rada Európskeho kompetenčného centra sa po predchádzajúcich dvoch telekonferenčných rokovaniach v júni po prvýkrát osobne stretla na spoločnom zasadnutí v Bukurešti. Počas dvojdňového stretnutia privítal členov Nicolae Ciucă, rumunský premiér. Slovensko zastupoval generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti Ivan Makatura.

Rada diskutovala o záležitostiach týkajúcich sa činnosti a priorít centra, jeho praktického zriadenia v Bukurešti, ako aj detailoch nadchádzajúcich výziev pre kybernetickú bezpečnosť z programu Digitálna Európa.

Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií  (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre, skrátene European Cybersecurity Competence Centre – ECCC) bolo zriadené v roku 2021, zároveň začala vznikať aj sieť národných koordinačných centier.

Povinnosťou každého členského štátu je zriadiť národné koordinačné centrum, ktoré bude  súčasťou európskej siete a budú koordinovať jednotlivé výzvy. Na Slovensku sa ním stalo Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

O Kompetenčom a certifikačnom centre kybernetickej bezpečnosti

Centrum spája slovenskú komunitu a tvorí štandardy pre posudzovanie, vzdelávanie a európske projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Služby Kompetenčného centra zahŕňajú široké profesionálne portfólio auditu, konzultačných služieb a certifikácie osôb, produktov a manažérskych systémov.

Kontakt pre média:

Mgr. Alexandra Húsková
mobil: +421 903 761 801
e-mail: alexandra.huskova@cybercompetence.sk