Deti sú v digitálnom priestore bez kontroly

Bratislava 31.5.2022 – Prieskum verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra AKO, sa zameriaval na povedomie Slovákov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Podľa najnovších zistení až 76,4% opýtaných rodičov nepoužíva žiadne nástroje na kontrolu svojich detí v digitálnom priestore.

„Moderné deti považujú internet za samozrejmú súčasť sveta. V online prostredí trávia deti oveľa viac času ako my dospelí. Aj keď je internet miestom sociálnych kontaktov a vzdelávania, pre rodičov však predstavuje aj riziko. Popri užitočnom obsahu je totiž web plný nástrah a mnohé z internetových hrozieb cielia práve na deti. Žiadny rodič si určite nepraje, aby sa jeho dieťa stalo obeťou sexuálneho predátora, alebo aby navštevovalo stránky s nenávistným a explicitným obsahom. Práve deti sú mnohokrát častejšie ako dospelí vystavené kybernetickým bezpečnostným hrozbám a škodlivým prejavom v online prostredí, ako sú napríklad krádež osobných údajov, krádež identity, infikovanie škodlivým kódom, ale aj nenávistné prejavy, sexuálne obťažovanie alebo kyberšikana,” komentoval generálny riaditeľ KCCKB, Ivan Makatura.

Podľa prieskumu verejnej mienky však iba 22% oslovených rodičov aktívne využíva systémy rodičovskej kontroly. Najpoužívanejším spôsobom, ktorý Slováci používajú v 42 % prípadov, je reštriktívny režim (t.j. obmedzovanie času a aktivít, ktoré môže dieťa na zariadení vykonávať).  Monitorovací systém, pri ktorom sa aktivity detí iba pozorujú, využíva 28% opýtaných rodičov. Zhruba štvrtina (25,4%) rodičov kombinuje reštriktívny a monitorovací systém.

Systémy kontroly umožňujú rodičom spravovať a kontrolovať zariadenia, ktoré ich deti používajú. Týmito softvérovými a hardvérovými riešeniami sa dá efektívne blokovať nežiaduci webový obsah, obmedziť čas používania internetu, riadiť a kontrolovať obsah ktorý si deti sťahujú z internetu. Systémy tiež bránia tomu, aby deti používali rizikové aplikácie a aby inštalovali do zariadení neznáme aplikácie a súbory.

„Skôr než začnete s limitmi a obmedzeniami, venujte čas tomu, aby ste pochopili, ako vaše dieťa používa svoje zariadenia a ako sa správa v online prostredí. Rešpektujte pritom súkromie dieťaťa a komunikujte s ním o potrebe rodičovskej kontroly. Strata dôvery bude viesť iba k tomu, že dieťa svoje zručnosti použije na obídenie akýchkoľvek obmedzení či zákazov. Deti musia samé pochopiť, že dobré návyky a kybernetická hygiena sú jedinými spôsobmi, ako sa môžu vyhnúť problémom a hrozbám v kybernetickom priestore”, doplnil Matej Šalmík, riaditeľ odboru vzdelávania, podpory a medzinárodnej spolupráce Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.

Prieskum zadalo Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti a uskutočnil sa od 20.4 do 28.4 2022 na vzorke 1000 respondentov. 

O Kompetenčnom a certifikačnom centre kybernetickej bezpečnosti

Centrum spája slovenskú komunitu a tvorí štandardy pre posudzovanie, vzdelávanie a európske projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Služby Kompetenčného centra zahŕňajú široké profesionálne portfólio auditu, konzultačných služieb a certifikácie osôb, produktov a manažérskych systémov.

Kontakt pre média:

Mgr. Alexandra Húsková

mobil: +421 903 761 801

e-mail: alexandra.huskova@cybercompetence.sk