Špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu.
ISO 22300:2018, 3.179