Miera toho, či praktika, služba alebo činnosť použila správne množstvo zdrojov.
ITIL®4 Best practice