Share This
Schopnosť produktu, služby alebo inej konfiguračnej položky vykonávať zamýšľanú funkciu počas určitého časového obdobia alebo počtu cyklov.
ITIL®4 Best practice