Sú činnosti potrebné na ochranu sietí a informačných systémov, užívateľov takýchto systémov a iných osôb dotknutých kybernetickými hrozbami.
Nariadenie EÚ č. 881/2019 (Cyber Act), článok 2. ods. 1.