Globálny systém vzájomne prepojených sietí vo verejnej doméne.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.29