Trestná činnosť, pri ktorej sa služby alebo aplikácie na internete používajú na trestný čin alebo sú cieľom trestného činu, alebo kde je internet zdrojom, nástrojom, cieľom alebo miestom trestného činu.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.30