Zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií na internete.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.32