Systematické a koordinované činnosti a postupy, ktorými organizácia optimálne riadi svoje riziká  a súvisiace potenciálne hrozby a dopady.
ISO 22300:2018, 3.227