Tlačová správa

Sledujeme CyberGame, zostavujeme Team Slovakia

9. apríla 2024

Tretí ročník slovenskej kyberbezpečnostnej súťaže CyberGame má po týždni už viac ako tisíc registrovaných účastníkov. CyberGame je určená študentom, programátorom, bezpečnostným profesionálom, aj talentovaným hráčom. Hrá sa desať týždňov a na účasť stačí počítač a voľne dostupné analytické nástroje. Odborným garantom súťaže je Národný bezpečnostný úrad.

Hráči do 25 rokov majú možnosť v registrácii uviesť, či majú záujem o zaradenie do nominácie reprezentačného tímu v prestížnej súťaži mladých talentov European Cyber Security Challenge 2024. Medzinárodnú súťaž organizuje Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA, aby inšpirovala a povzbudila mladých ľudí k štúdiu a uplatneniu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

V roku 2024 je vekový limit pre členov tímu ohraničený rokmi narodenia 1999 – 2009 vrátane daného roku. Do výberu slovenského národného tímu sú zaradení hráči CyberGame, ktorí spĺňajú vekový limit, v registračnom formulári akceptovali možnosť kontaktu a záujem o nomináciu do tímu a aktívne sa zúčastňujú súťaže.

Oficiálnym kontaktným bodom súťaže ECSC na Slovensku je Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB). Nomináciu a výberové kritéria pre členov národného tímu upravuje KCCKB v súlade s pravidlami súťaže ECSC a informácie sú dostupné na webovej stránke. Aktuálne finále európskej súťaže ECSC bude v októbri 2024 v Turíne v Taliansku.

Tréning a koordináciu tímu zabezpečuje KCCKB v spolupráci s odborným garantom CyberGame na základe individuálnej komunikácie s účastníkmi a v súlade s pravidlami ECSC. Slovensko stavia svoj reprezentačný tím v súťaži ECSC iba tretí rok.

„V prvej fáze oslovíme dvadsať účastníkov, pričom cieľom je zohratý desaťčlenný tím,” hovorí Alexandra Húsková, tímová manažérka Team Slovakia, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Tím tvorí päť účastníkov do 20 rokov, druhá polovica je do 25 rokov. Čaká ich viac ako desať bootcampov, kde sa hráči spoznajú, rozdelia sa podľa zručností a technický kouč overí úroveň ich vedomostí, či dispozície.

„Okrem vedomostí je nevyhnutné, aby členovia tímu mali odhodlanie vzdelávať sa a boli dušou tímovými hráčmi. Cieľom je vytvorenie fungujúceho tímu, ktorý na súťaži úspešne zdolá čo najväčší počet úloh v silnej európskej konkurencii. Uplynulé dva ročníky sme mali v tímoch zaujímavých a inšpiratívnych mladých ľudí. Verím, že tohtoročný tím nebude výnimkou,“ dopĺňa Alexandra Húsková.

CyberGame je hra typu CTF (Capture the Flag) a obsahuje viac ako sedemdesiat úloh v šiestich hracích vetvách. V treťom ročníku nájdu hráči tri analytické vetvy – malvérová, forenzná a OSINT analýza.  Ďalšie hracie vetvy sú Kryptografia, Procesy a riadenie bezpečnosti a novinka Ofenzívna bezpečnosť, ktorá reprezentuje proaktívny prístup k bezpečnosti. Scenáre sú inšpirované aktuálnymi udalosťami, keďže úlohy pripravujú profesionáli z Národného centra kybernetickej bezpečnosti (NCKB).

CyberGame 2024 sa hrá desať týždňov od 1.4. do 9.6. 2024. Registrácia www.cybergame.sk

Kontakt  pre média Alexandra Húsková  +421 903761801 alexandra.huskova@cybercompetence.sk