Rutinný chod a riadenie aktivity, produktu, služby alebo inej konfiguračnej položky.
ITIL®4 Best practice