Súbor zdrojov organizácie určených na vykonávanie práce alebo dosiahnutie cieľa.
ITIL®4 Best practice