Služby poskytované používateľovi na umožnenie prístupu na Internet prostredníctvom pridelenej adresy IP, ktoré zvyčajne zahŕňajú služby overovania, autorizácie a názvu domény.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.33