Organizácia, ktorá poskytuje internetové služby používateľovi a umožňuje svojim zákazníkom prístup na Internet.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.34