Situácia, ktorá môže byť alebo by mohla viesť k poruche, strate, núdzi alebo kríze.
ISO 22300:2018, 3.111