IT riešenie, vrátane aplikačného softvéru, aplikačných dát a procedúr, navrhnuté tak, aby pomohlo používateľom organizácie vykonávať konkrétne úlohy alebo riešiť konkrétne typy IT problémov automatizáciou prevádzkového procesu alebo funkcie.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.2