Tlačová správa

Každý deň sa stratí alebo ukradne v Európe viac 163-tisíc mobilných telefónov 

Posledný marcový deň si pripomíname ako Svetový deň zálohovania údajov 

31.3.2023

Každú minútu sa stratí alebo ukradne v Európe 113 telefónov. Podľa odborných odhadov je 30 percent všetkých počítačov infikovaných škodlivým softvérom, čo v prípade kolapsu alebo kybernetického útoku znamená stratu údajov.

Podľa aktuálnych štatistík 21 percent ľudí nikdy nevykonalo zálohovanie zo svojich súkromných zariadení a zálohy nemá ani 22 percent organizácií v Európe. Časť organizácii však priznáva, že aj v prípade zálohovania tak nerobia denne.

Svetový deň zálohovania nám preto pripomína význam a hodnotu toho, aby si organizácie aj ľudia chránili digitálne údaje.

Najčastejšie používaným opatrením na zabezpečenie integrity, dostupnosti a dôvernosti údajov a IT systémov podnikov bolo silné overovanie heslom (82 % podnikov v EÚ), nasledovalo zálohovanie údajov na oddelené miesto alebo do cloudu (78 %) a kontrola prístupu do siete (65 %). Najmenej rozšíreným opatrením bola identifikácia a autentifikácia používateľov biometrickými metódami (13 %).

Tu je šesť tipov Agentúry Európskej únie pre Kybernetickú bezpečnosť ENISA, aby sme si Svetový deň zálohovania údajov pripomenuli aj prakticky:

  1. Naplánujte pravidelné zálohovanie

Dbajte na pravidelné zálohovanie dôležitých údajov, napríklad raz za týždeň alebo raz za mesiac, v závislosti od objemu generovaných údajov. Môžete si nastaviť automatické zálohovanie alebo pripomenutia, aby ste na to nezabudli.

  1. Používajte viacero metód zálohovania

Spoliehanie sa na jednu metódu zálohovania nestačí. Používajte viacero metód zálohovania, napríklad externé pevné disky, cloudové úložiská alebo aj fyzické zálohy na diskoch DVD alebo flash diskoch. Takto budete mať v prípade zlyhania jednej metódy stále k dispozícii zálohu.

  1. Overujte svoje zálohy

Je nevyhnutné overiť, či sú vaše zálohy úspešné a či je možné údaje obnoviť. Pravidelne testujte svoje zálohy, aby ste sa uistili, že sú aktuálne a dostupné.

  1. Šifrujte svoje zálohy

Zabezpečte záložné súbory tak, že ich zašifrujete. Šifrovanie zabezpečí, že k zálohovaným údajom budú mať prístup len oprávnení pracovníci.

  1. Zabezpečte umiestnenie záloh

Uistite sa, že je vaše záložné miesto zabezpečené pred krádežou, požiarom alebo iným fyzickým poškodením. Zvážte uloženie záloh na bezpečnom mieste mimo lokality.

  1. Vzdelávajte sa

Informujte sa o najnovších technológiách zálohovania a osvedčených postupoch, aby ste zabezpečili, že vaša stratégia zálohovania je aktuálna a účinná. Na internete je k dispozícii mnoho zdrojov, ktoré vám pomôžu dozvedieť sa o stratégiách zálohovania, preto ich využite.

Dodržiavaním týchto tipov môžete zabezpečiť, že vaše digitálne údaje budú v bezpečí aj v prípade neočakávaných udalostí alebo katastrof.

Kontakt  pre média Alexandra Húsková  +421 903761801 alexandra.huskova@cybercompetence.sk

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia za ne nepreberá žiadnu zodpovednosť.