Tlačová správa

Slovenský juniorský kyberbezpečnostný tím: za všetkým hľadajte dobrých učiteľov

Bratislava 27. augusta 2023 

Celý svet a Slovensko si uvedomujú strategický význam kyberbezpečnosti a zároveň extrémny nedostatok profesionálov v tejto oblasti. Preto je v súčasnosti najdôležitejšou úlohou štátov a firiem vzdelávanie a hľadanie talentov.

Na európske finále The European Cybersecurity Challenge sa pripravoval cez víkend aj slovenský reprezentačný tím. Nesie príznačný názov – Team Slovakia a tvorí ho desať členov od 19 do 25 rokov.  „V tíme je deväť chlapcov a jedno dievča a priemerný vek je 21 rokov. Máme tu skončených stredoškolákov z Košíc, Banskej Bystrice aj z Oravy, vysokoškolákov z bratislavských aj zahraničných fakúlt a jeden junior už pracuje vo verejnej správe,“ hovorí tímová manažérka Alexandra Húsková z Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti.

Team Slovakia sa stretol na bootcampe už druhýkrát, inak trénuje spolu online. Pri otázke, ako sa členovia dostali k programovaniu alebo vôbec ku kyberbezpečnosti, prevažná väčšina s úctou a vďakou hovorí o svojich učiteľoch na strednej škole.

„K riešeniu kyberbezpečnostných hier ma priviedol profesor na strednej škole, ktorý je fanatik v tejto oblasti a predstavil mi súťaž CyberGame. Začalo sa to kryptografickými úlohami, ktoré sa stali mojou obľúbenou oblasťou,“ hovorí Dušan Kolenčík z gymnázia v Čadci, dnes už študent FIIT STU. „Dúfam, že sa od mojich spoluhráčov a zároveň aj súperov veľa naučím, keďže kyberbezpečnosť je aj moja kariérna voľba do budúcnosti.“

Technickým koučom tímu je Ján Skalný z Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT: „Technické vedomosti sú na rôznych úrovniach v závislosti od miery angažovanosti jednotlivcov. Často prekvapia svojimi znalosťami práve najmladší členovia. Pre súťaž je však dôležitý tímový duch, schopnosť spolupráce, komunikácie, ale rovnako aj nadšenie a vôľa.“

Prestížna súťaž The European Cybersecurity Challenge (ECSC) spája talentovaných mladých ľudí a organizuje ju Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA. Tímy riešia úlohy z rôznych oblastí, ako je webová a sieťová bezpečnosť, mobilná bezpečnosť, krypto hádanky, reverzné inžinierstvo a digitálna forenzia.

Tréningové bootcampy obsahujú nevyhnutný kus teórie a členovia tímu sa tu rozdelia podľa súťažných oblastí do mikrotímov a zároveň zdieľajú riešenia počas spoločného hrania online CTF. „To všetko sú dôležité prerekvizity, ale nad tým všetkým je najdôležitejšia vášeň pre kyberbezpečnosť, ochota učiť sa nové veci a tímovosť,“ dodáva Alexandra Húsková.

Európskemu finále ECSC predchádzajú národné kolá súťaží alebo aktivity, kde sa zostavujú národné tímy. Ôsmy ročník finále sa uskutoční v nórskom Hamari 25. – 27. októbra 2023. Slovensko na európskej kyberbezpečnostnej mape reprezentuje národná súťaž CyberGame.

Oficiálnym národným kontaktným bodom súťaže The European Cybersecurity Challenge na Slovensku je Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Generálnym partnerom slovenského tímu je Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky.