Tlačová správa

Európska komisia otvára ďalšie výzvy na financovanie kyberbezpečnostných projektov. Slovenské organizácie a firmy sa môžu hlásiť do 6. júla. 

23. mája

Európske granty na kyberbezpečnostné projekty sú určené pre firmy, štátnu správu aj samosprávu,  školy, univerzity, vedecké pracoviská a organizácie tretieho sektora. Tieto právne subjekty sa o financovanie uchádzajú samostatne alebo v konzorciách, pričom výška grantu je zväčša 50 percent, pre malé a stredné podniky až 75 percent rozpočtu.

V aktuálnej výzve Európskej komisie sa očakávajú projekty na budovanie tréningových centier, stredísk bezpečnostných operácií (SOC), či projekty s inovatívnymi riešeniami.

Keďže Digitálna Európa  patrí medzi priamo riadené programy EÚ, výzvy sa vyznačujú rýchlym rozhodovaním, komunikáciou s Bruselom,  jednoduchou administráciou a aj implementáciou. Tento typ finančnej pomoci je manažovaný priamo Európskou komisiou a poskytuje rýchly a jednoduchý proces implementácie bez zbytočnej byrokracie.

Žiadatelia sa prihlasujú priamo podľa znenia výzvy a podávajú žiadosti online.  Projektový formulár obsahuje ciele projektu, opis aktivít, harmonogram a finančný plán, pričom štúdie uskutočniteľnosti nie sú potrebné.

Úspešné projekty nepodliehajú kvótam a národným obmedzeniam, takže predstavujú rovnakú príležitosť pre všetkých. V jarnej výzve Európska komisia a dala zelenú ôsmim kyberbezpečnostným projektom zo Slovenska zameraným na inovatívne riešenia a na budovanie stredísk bezpečnostných operácií.

„Uchádzačov posunulo do víťazného finále, bolo dôsledné rešpektovania zadanie a hodnotiacich kritérií vo výzve,“ hovorí na základe skúseností Valentína Michálková riaditeľka odboru programov EÚ Kompetenčného centra. „Uchádzači pozitívne hodnotili, že výzvy nie sú byrokratické a financovanie je ústretovo nastavené.“

Výzvy na kyberbezpečnostné projekty programu Digitálna Európa sú otvorené od 25. mája do 6. júla 2023.

EU Cybersecurity Resilience, Coordination and Cybersecurity Ranges

Capacity building of Security Operation Centres

Uptake of Innovative Cybersecurity Solutions

Webinár Ako správne napísať projekt a získať európske financovanie bude Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti organizovať 2. júna 2023: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7067780073885421568