Existencia slabiny alebo chyby v návrhu alebo implementácii, ktorá môže viesť k nečakanej, nežiadúcej udalosti, ktorá oslabuje bezpečnosť počítačového systému, siete, aplikácie alebo protokolu.
Slovník ENISA