Činnosť hodnotového reťazca, ktorá zabezpečuje neustále zlepšovanie produktov, služieb a praktík v rámci všetkých aktivít hodnotového reťazca a štyroch dimenzií riadenia služieb.
ITIL®4 Best practice