Subjekt so zodpovednosťou a právomocou riadiť riziko.
ISO 22300:2018, 3.209