Výraz, ktorý sa používa na označenie zneužitia a rozšírenia zraniteľnosti v časti systému, ktorá ešte nie je verejne známa.
Slovník ENISA