Vopred autorizovaná zmena s nízkym rizikom, ktorá je zrozumiteľná a plne zdokumentovaná a ktorú možno implementovať bez potreby ďalšej autorizácie.
ITIL®4 Best practice