Útok, pri ktorom sa falšujú prenášané dáta. Jeho cieľom môže byť získanie rozšírených práv – je založený na obídení overovacích mechanizmov pomocou podvrhnutých požiadaviek, ktoré napodobňujú tie ozajstné. Jedna takáto zámena môže napríklad zahŕňať použitie falošných HTTP hlavičiek na získanie ukrytého obsahu. Spoofing tiež môže byť použitý na oklamanie používateľa. Klasickým príkladom je zámena odosielateľovej adresy v e-mailových správach.
Kaspersky IT Encyclopedia