Miera množstva práce vykonanej produktom, službou alebo iným systémom za dané časové obdobie.
ITIL®4 Best practice