Kompletná sada produktov a služieb, ktoré sú počas ich životného cyklu spravované organizáciou.
ITIL®4 Best practice