Proces, pri ktorom externí dodávatelia poskytujú produkty a služby, ktoré boli predtým poskytované interne.
ITIL®4 Best practice