Zmena, ktorá musí byť zavedaná čo možno najrýchlejšie.
ITIL®4 Best practice