Skutočná alebo vnímaná prítomnosť objektivity.

POZNÁMKA 1: Objektivita znamená, že konflikty záujmov neexistujú alebo sú vyriešené tak, aby nepriaznivo neovplyvnili následné činnosti.
POZNÁMKA 2: Ďalšie výrazy bežne používané na vyjadrenie prvku nestrannosti sú objektivita, nezávislosť, oslobodenie od konfliktu záujmov, oslobodenie od zaujatosti, nedostatok predsudkov, neutralita, férovosť, nezaujatosť, odlúčenosť a rovnováha.

ISO 22300:2018, 3.109