Zdroj potenciálneho poškodenia.

POZNÁMKA: Nebezpečenstvo môže byť zdrojom rizika

ISO 22300:2018, 3.99