Opatrenia na odstránenie príčiny nezhody a na zabránenie opakovaniu.
ISO 22300:2018, 3.54