Share This
Opatrenia na odstránenie príčiny nezhody a na zabránenie opakovaniu
ISO 22300:2018, 3.54