Produkt s dostatočným množstvom funkcií na uspokojenie prvých zákazníkov a na poskytnutie spätnej väzby pre budúci vývoj produktu.
ITIL®4 Best practice