Útok, ktorý je vedený cez kybernetický priestor a namierený proti užívaniu kybernetického priestoru podnikmi za účelom narušenia, vyradenia, zničenia alebo zneužitia počítačového prostredia, infraštruktúry alebo porušenia integrity dát alebo krádeže kontrolovaných informácií.
Slovník NIST