Súbor hodnôt, ktoré zdieľa skupina ľudí, vrátane očakávaní o tom, ako by sa ľudia mali správať, myšlienok, presvedčení a praktík.
ITIL®4 Best practice