Nestabilný stav zahŕňajúci blížiacu sa náhlu alebo významnú zmenu, ktorá si vyžaduje naliehavú pozornosť a opatrenie na ochranu života, aktív, majetku alebo životného prostredia.
ISO 22300:2018, 3.59