Kvantifikovateľný ukazovateľ, ktorý organizácia používa na meranie alebo porovnávanie výkonu a podmienok plnenia svojich strategických a operatívnych cieľov.
ISO 22300:2018, 3.131