Kombinácia všetkých silných stránok a zdrojov dostupných v rámci organizácie, komunita alebo spoločnosť, ktorá môže znížiť mieru rizika alebo dopady krízy.

POZNÁMKA: Kapacita môže zahŕňať fyzické, inštitucionálne, sociálne alebo ekonomické prostriedky, ako aj kvalifikovaný personál alebo atribúty ako vedenie a riadenie

ISO 22300:2018, 3.31