Kód, ktorý predstavuje jedinečnú a špecifickú množinu atribútov, ktoré súvisia s objektom alebo triedou objektov počas ich životnosti v rámci určitej domény a rozsahu systému identifikácie objektov.
ISO 22300:2018, 3.269