Množina farieb používaných symbolicky na znázornenie konkrétnych významov.
ISO 22300:2018, 3.38