Zákazník, ktorý pracuje v inej organizácii ako poskytovateľ služieb.
ITIL®4 Best practice