Akt zdieľania pochopenia niečoho alebo prevodu vlastníctva sporného bodu alebo pracovnej úlohy.
ITIL®4 Best practice