Záruka, že údaj alebo informácia nie je prezradená neoprávneným subjektom alebo procesom.
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti