Časové obdobie po incidente,  v rámci ktorého sa produkt, služba alebo činnosť sa obnovia alebo sa obnovia zdroje.

POZNÁMKA: Pre produkty, služby a činnosti je cieľový čas obnovy  kratší ako čas potrebný na to, aby sa nepriaznivé vplyvy, ktoré by vznikli v dôsledku neposkytnutia produktu/služby alebo vykonávania činnosti, stali neprijateľné.

ISO 22300:2018, 3.189