Aktivita hodnotového reťazca, ktorá poskytuje správne pochopenie potrieb zainteresovaných strán, transparentnosť, nepretržité zapojenie a dobré vzťahy so všetkými zainteresovanými stranami.
ITIL®4 Best practice