Kľúčová aktivita v praxi riadenia kontinuity služieb, ktorá identifikuje životne dôležité obchodné funkcie a ich závislosti.
ITIL®4 Best practice