18. apríla 2023: Európska komisia ohlásila nové iniciatívy v kybernetickej bezpečnosti

Európska komisia ohlásila nasledovné nové iniciatívy v kybernetickej bezpečnosti:

Návrh Aktu o kybernetickej solidarite v EÚ

Návrh Aktu o riadených bezpečnostných službách

Oznámenie EK k Akadémii kyberbezpečnostných zručností

Po prvotnom preskúmaní je expertný pohľad Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti k predstaveným legislatívnym aj nelegislatívnym návrhom, ktoré javia znaky právnej dvojkoľajnosti, kritický.

Po podrobnejšej analýze poskytneme ďalšie zdôvodnenie nášho postoja.