Zoznam vydaných certifikátov

SpoločnosťKrajinaCertifikátStatusCertifikované lokality a oblasť certifikácie
romITech, s. r. o. SlovenskoISO 9001:2015 platnýCertifikované lokality: Šancová 58, 811 05 Bratislava
Oblasť certifikácie: Poskytovanie auditných a konzultačných služieb v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Poskytovanie funkcie manažéra informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti ochrany osobných údajov. Poskytovanie služieb prevádzky, administrácie a údržby informačných systémov pre zákazníkov.
romITech, s. r. o. SlovenskoISO/IEC 20000-1:2018platnýCertifikované lokality: Šancová 58, 811 05 Bratislava
Oblasť certifikácie: Poskytovanie služieb prevádzky, administrácie a údržby informačných systémov pre zákazníkov.
romITech, s. r. o. SlovenskoISO 22301:2019platnýCertifikované lokality: Šancová 58, 811 05 Bratislava
Oblasť certifikácie: Poskytovanie auditných a konzultačných služieb v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Poskytovanie funkcie manažéra informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti ochrany osobných údajov. Poskytovanie služieb prevádzky, administrácie a údržby informačných systémov pre zákazníkov.
romITech, s. r. o. SlovenskoISO/IEC 27001:2013platnýCertifikované lokality: Šancová 58, 811 05 Bratislava
Oblasť certifikácie: Poskytovanie auditných a konzultačných služieb v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Poskytovanie funkcie manažéra informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti ochrany osobných údajov. Poskytovanie služieb prevádzky, administrácie a údržby informačných systémov pre zákazníkov.
GAMO a.s. SlovenskoISO/IEC 20000-1:2018platnýCertifikované lokality: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica - Prevádzka a údržba informačných systémov, IT infraštruktúry a komunikačných systémov pre zákazníkov. Vývoj, poskytovanie a prevádzka softvérových riešení pre zákazníkov.
Poskytovanie a prevádzka GAMO Cloud služieb. Poskytovanie, prevádzka a optimalizácia služieb kybernetickej bezpečnosti;
Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava - Prevádzka a údržba informačných systémov, IT infraštruktúry a komunikačných systémov pre zákazníkov. Poskytovanie a prevádzka GAMO Cloud služieb. Poskytovanie, prevádzka a optimalizácia služieb kybernetickej bezpečnosti;
Werferova 1, 040 10 Košice - Prevádzka a údržba informačných systémov, IT infraštruktúry a komunikačných systémov pre zákazníkov. Poskytovanie, prevádzka a optimalizácia služieb kybernetickej bezpečnosti.
Oblasť certifikácie: Prevádzka a údržba informačných systémov, IT infraštruktúry a komunikačných systémov pre zákazníkov. Vývoj, poskytovanie a prevádzka softvérových riešení pre zákazníkov. Poskytovanie a prevádzka GAMO Cloud služieb. Poskytovanie, prevádzka a optimalizácia služieb kybernetickej bezpečnosti
GAMO a.s. SlovenskoISO 22301:2019 platnýCertifikované lokality: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Oblasť certifikácie: Prevádzka a údržba informačných systémov, IT infraštruktúry a komunikačných systémov pre zákazníkov.
Poskytovanie konzultačných, analytických, systémových, servisných a poradenských činností a služieb v oblasti informačných technológií, monitoringu, správy a údržby informačných systémov, IT bezpečnosti a komunikácií. Prevádzkovanie a monitoring IT systémov.
auditori.it, s. r. o.SlovenskoISO 9001:2015platnýCertifikované lokality: Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Oblasť certifikácie: Poskytovanie auditných a konzultačných služieb v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Poskytovanie funkcie manažéra informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti ochrany osobných údajov. Poskytovanie služieb prevádzky, administrácie a údržby informačných systémov pre zákazníkov.
auditori.it, s. r. o.SlovenskoISO/IEC 20000-1:2018platnýCertifikované lokality: Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Oblasť certifikácie: Poskytovanie služieb prevádzky, administrácie a údržby informačných systémov pre zákazníkov.
auditori.it, s. r. o.SlovenskoISO 22301:2019platnýCertifikované lokality: Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Oblasť certifikácie: Poskytovanie auditných a konzultačných služieb v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Poskytovanie funkcie manažéra informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti ochrany osobných údajov. Poskytovanie služieb prevádzky, administrácie a údržby informačných systémov pre zákazníkov.
auditori.it, s. r. o.SlovenskoSO/IEC 27001:2013platnýCertifikované lokality: Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Oblasť certifikácie: Poskytovanie auditných a konzultačných služieb v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Poskytovanie funkcie manažéra informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti ochrany osobných údajov. Poskytovanie služieb prevádzky, administrácie a údržby informačných systémov pre zákazníkov.
EMARK s.r.o.SlovenskoISO/IEC 27001:2013platnýCertifikované lokality: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Suite 2.01A,1753 Botany Road, Banksmedow NSW 2019, Austrália
náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika (Inphinity s. r. o.)
Soho Square Centre info,18 Soho Square, London, W1D 3QL, Veľká Británia (Inphinity Limited)
Oblasť certifikácie: Poradenské a obchodno konzultačné služby, Business inteligence konzultácie a dodávka riešení, dodávka licencií, vlastný vývoj technológie Inphinity, údržba a podpora prostredí pre platformy a aplikácie systémov Qlik, Inphinity, Snowflake, Vertica.
Branson Ultrasonics, a.s.SlovenskoISO/IEC 27001:2013platnýCertifikované lokality: Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Oblasť certifikácie: Vývoj, projektovanie, výroba, predaj, inštalácia, údržba a oprava zariadení a nástrojov na spájanie plastov, zváranie kovov, čistenie ultrazvukom a chemické spracovanie ultrazvukom.
DataCentrumSlovenskoISO/IEC 27001:2013platnýCertifikované lokality:
Cintorínska 2301/5, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kopčianska 92/D, 851 01 Bratislava
Záložné výpočtové stredisko, Tajov
Oblasť certifikácie:
Zabezpečenie prevádzkovania, správy, koordinácie a ochrany informačných systémov a spracovania údajov.
MICROCOMP - Computersystém s r. o.SlovenskoISO 22301:2019platnýCertifikované lokality:
Kupecká 9, 949 01 Nitra
Plynárenská 6/a, Pressburg Tower, 821 09 Bratislava
Nám. Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
Oblasť certifikácie: Prevádzka a podpora informačných systémov a servis informačných technológií.
Národný bezpečnostný úradSlovenskoISO 9001:2015platnýCertifikované lokality:
Budatínska 30, 85106 Bratislava - mestská časť Petržalka
Oblasť certifikácie: Výkon činností ústredného orgánu štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby.