Zoznam vydaných certifikátov

SpoločnosťKrajinaCertifikátStatusCertifikované lokality a oblasť certifikácie
romITech, s. r. o. SlovenskoISO 9001:2015 platnýCertifikované lokality: Šancová 58, 811 05 Bratislava
Oblasť certifikácie: Poskytovanie auditných a konzultačných služieb v oblasti informačnej a kybernetickej
bezpečnosti. Poskytovanie funkcie manažéra informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti ochrany osobných údajov. Poskytovanie služieb
prevádzky, administrácie a údržby informačných systémov pre zákazníkov.
romITech, s. r. o. SlovenskoISO/IEC 20000-1:2018platnýCertifikované lokality: Šancová 58, 811 05 Bratislava
Oblasť certifikácie: Poskytovanie služieb prevádzky, administrácie
a údržby informačných systémov pre zákazníkov.
romITech, s. r. o. SlovenskoISO 22301:2019platnýCertifikované lokality: Šancová 58, 811 05 Bratislava
Oblasť certifikácie: Poskytovanie auditných a konzultačných služieb v oblasti informačnej a kybernetickej
bezpečnosti. Poskytovanie funkcie manažéra informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti ochrany osobných údajov. Poskytovanie služieb
prevádzky, administrácie a údržby informačných systémov pre zákazníkov.
romITech, s. r. o. SlovenskoISO/IEC 27001:2013platnýCertifikované lokality: Šancová 58, 811 05 Bratislava
Oblasť certifikácie: Poskytovanie auditných a konzultačných služieb v oblasti informačnej a kybernetickej
bezpečnosti. Poskytovanie funkcie manažéra informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
Poskytovanie konzultačných služieb v oblasti ochrany osobných údajov. Poskytovanie služieb prevádzky, administrácie a údržby informačných systémov pre zákazníkov.
GAMO a.s. SlovenskoISO/IEC 20000-1:2018platnýCertifikované lokality: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica - Prevádzka a údržba informačných systémov, IT infraštruktúry a komunikačných systémov pre zákazníkov. Vývoj, poskytovanie a prevádzka softvérových riešení pre zákazníkov.
Poskytovanie a prevádzka GAMO Cloud služieb.
Poskytovanie, prevádzka a optimalizácia služieb kybernetickej bezpečnosti;
Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava - Prevádzka a údržba informačných systémov, IT infraštruktúry a komunikačných systémov pre zákazníkov. Poskytovanie a prevádzka GAMO Cloud služieb. Poskytovanie, prevádzka a optimalizácia služieb kybernetickej bezpečnosti;
Werferova 1, 040 10 Košice - Prevádzka a údržba informačných systémov, IT infraštruktúry a komunikačných systémov pre zákazníkov.
Poskytovanie, prevádzka a optimalizácia služieb kybernetickej bezpečnosti.
Oblasť certifikácie: Prevádzka a údržba informačných systémov, IT infraštruktúry a komunikačných systémov pre zákazníkov.
Vývoj, poskytovanie a prevádzka softvérových riešení pre zákazníkov.
Poskytovanie a prevádzka GAMO Cloud služieb.
Poskytovanie, prevádzka a optimalizácia služieb kybernetickej bezpečnosti
GAMO a.s. SlovenskoISO 22301:2019 platnýCertifikované lokality: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Oblasť certifikácie: Prevádzka a údržba informačných systémov, IT infraštruktúry a komunikačných systémov pre zákazníkov.
Poskytovanie konzultačných, analytických, systémových, servisných a poradenských činností a služieb v oblasti informačných technológií, monitoringu, správy a údržby informačných systémov, IT bezpečnosti a komunikácií. Prevádzkovanie a monitoring IT systémov.